Instrukcja Jak Zamawiać

Instrukcja - Jak Zamawiać

Zalecamy do obsługi naszej strony zastosować następujące Przeglądarki Internetowe – Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Opera. Ze względu na zastosowane technologie i komponenty strona może być nieprawidłowo wyświetlana w przeglądarce Microsoft Edge.

Kolorystyka zdjęć wyświetlanych na stronie uzależniona jest od jakości i typu monitora oraz jego ustawień. Na jakość wyświetlanych zdjęć ma także wpływ użyta przeglądarka internetowa. Zdjęcia obrabiane są na profesjonalnych monitorach graficznych.

1 – Dostęp Do Galerii Zamówieniowej jest ustalany indywidualnie oraz ograniczony czasowo. Podajemy lub najczęściej wysyłamy na email takie parametry jak: link, hasło oraz termin zamknięcia galerii,

2 – Link otrzymany w email może wyglądać przykładowo https://foton.studio/galerie-przedszkola/test01/
Zabrania się przekazywania linku oraz hasła – nieupoważnionym osobom i firmom

3 – Po kliknięciu w Link – zostanie otworzona strona galerii która w pierwszym momencie zawiera pole do podania hasła

4 – W momencie wejścia na stronę pojawia się okienko z monitem RODO – oraz linkiem do procedury – Prosimy zaakceptować.

5 – Galeria zaczyna się w Nagłówkiem Informacyjnym – w którym znajdziemy Info Placówki, Datę Zamknięcia Galerii, Liczbę Dni Do Zamknięcia, Informacją o RODO – itp…

6 – Główna część Galerii – to zestaw miniatur – ułożonych według kolejności typu – np najpierw Portretowe, Towarzyskie, Legitymacyjne, Zbiorówki. Zamawianie można rozpocząć przez Kliknięcie w ikonę Koszyka – lub najpierw klikamy w miniaturę aby wywołać Okno Robocze (tam znajdziemy również symbol Koszyka)

7 – W aktywowanym Oknie Roboczym – widzimy zdjęcie, Pasek Nawigacyjny z Miniaturami. Między zdjęciami poruszamy się za pomocą strzałek – Poprzednie – Następne lub za pomocą paska  miniaturek. W lewym dolnym rogu wyświetla się NUMER ZDJĘCIA. W Celu rozpoczęcia zamawiania produktów Klikamy w ikonę Koszyka – co wywoła Kartę Produktów.

8 – Wynikiem kliknięcia w ikonę Koszyka – jest aktywacja Panelu Produktów – które są możliwe do zamówienia dla danego zdjęcia. Widzimy np: Portret 15×21, Kalendarz, Plan Lekcji itp. Każdy Produkt posiada Konfigurator – za pomocą którego podajemy zaplanowaną ilość sztuk – do odpowiedniej pozycji – nie zamówione produkty pozostawiamy w opcji zerowej. Uwaga Ważne !!! – po skonfigurowaniu ilości produktów do danego Zdjęcia – dodajemy je do koszyka – klikając w przycisk – „AKTUALIZUJ KOSZYK”. Robimy to za każdym razem – przed przejściem do następnego lub poprzedniego zdjęcia – w przeciwnym wypadku produkt nie znajdzie się na liście zamówieniowej. Efektem prawidłowej aktualizacji-dodania produktów do Koszyka jest pojawienie się nad przyciskami komunikatu – „Twój Koszyk Zaktualizowano”. W każdej chwili można sprawdzić – podejrzeć czy produkty są prawidłowo zamówione – klikając przycisk – „Zobacz Koszyk / Zamówienie”. Tym przyciskiem również przechodzimy również do finalizacji zamówienia.

9 – Końcowym etapem – jest przejście do karty – Koszyk – Podsumowanie Zamówienia. Tutaj można sprawdzić zawartość listy – dokonać korekt ilościowych. W każdej chwili można wrócić do Karty Produktów klikając przycisk – „Kontynuuj Zamówienie”. Można również skasować listę za pomocą przycisku „Opróżnij Koszyk”. W głównej części karty znajduje lista kontrolna  z miniaturami – ilościami przypisanych produktów oraz identyfikatorem zdjęcia. Ceny na zestawieniu są neutralne – zamówienie rozliczne jest przez naszego przedstawiciela osobnym trybem według dedykowanego cennika dla Placówki.

10 – W celu zakończenia Zamówienia należy odnaleźć pod Listą Miniatur – Formularz Adresowy – który należy poprawnie wypełnić Danymi Identyfikującymi Placówkę – Adresowymi oraz  Kontaktowymi. Pola z czerwonym trójkątem ostrzegawczym są wymagane. Dane z Formularza pomogą nam w prawidłowym przebiegu zamówienia. Czerwone Ikony Ostrzegawcze – będą się wyświetlały do momentu wypełnienia wymaganych pól.

11 – Tutaj przykład prawidłowo wypełnionego Formularza Adresowego.

12 – Pod Formularzem Adresowym znajdują się przycisk – „Złóż Zamówienie” – W przypadku gdy Formularz nie jest prawidłowo wypełniony – widzimy czerwone ikony ostrzegawcze oraz dodatkowy przycisk „Sprawdź” – przycisk zamówieniowy nie zadziała prawidłowo – wywołując komunikat „Proszę Wypełnić”

13 – Pod Formularzem Adresowym znajdują się przycisk – „Złóż Zamówienie” – W przypadku gdy Formularz nie jest prawidłowo wypełniony – widzimy czerwone ikony ostrzegawcze oraz dodatkowy przycisk „Sprawdź” – przycisk zamówieniowy nie zadziała prawidłowo – wywołując komunikat „Proszę Wypełnić”